Merhaba,

30 Mart 2014 yerel seçimleri ile seçtiğimiz yöneticilerimizin her birisinin seçilirken verdikleri hizmet vaatleri var....

hangi partiden seçimlere katılmış oldukları artık önemli değil... çünkü onlar ayırım yapmadan hepimize hizmet etmek üzere makamlarına yerleştiler...

bakalım vaatlerini başarıyla yerine getirecekler mi? vatandaşların güvenine layık olacaklar mı?

vatandaşların da, tüm seçilmişlerden "daha güzel ve daha iyi yaşamak" için beklentileri var....

yapılan ve yapılmayanlarla ilgili eleştiri ve uyarıları da olacaktır...

vatandaşların önerileri de olacaktır... çünkü o yerelde yaşayan onlar...

bütün bunları burada toplamak amacımız...

bulunduğunuz yereldeki sorunlarınızı, beklentilerinizi ve önerilerinizi muhtar@bloglarmahallesi.com adresine bir mail atarak bize ulaştırın yayınlayalım...

sonra da, üzerinde hep birlikte yorumlar yapalım...
yetkililere duyurmaya çalışalım... onlara yardımcı olalım....4/26/2014

Yücel Barakazi seçim vaatleriBingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin 30 Mart 2014 yerel seçimler vaatleri:

1. E-Belediye Projesi: Kent bilgi sistemi oluşturularak belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi sağlanacaktır.

2. CBS Projesi: Şehrin planlanması ve hizmetlerin verilme¬sinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden faydalanılarak geliş¬miş bilgi ve iletişim temelli belediyecilik hizmetleri verilecektir.

3. Çabakçur Yeşil Vadi Projesi: Akarsu düzenleme, ağaç¬landırma yeşillendirme peyzaj ve eğlendinlen alanı olarak düzenlenecektir.

4. Gayt Deresi Yamaçları Düzenlemesi: Gayt deresi Ku¬zey yamacında bal ormanı oluşturularak, ailelerimiz için gezi, spor ve piknik alanı olarak düzenlenecektir.

5. Şehir Ormanı Projesi: Tugay, Düzağaç'taki Çamlık, Gayt Kuzey Yamacı, İç Hizmet Tugay Deplase Edilerek kentsel alanın genişle¬tilmesi: örnek bir şehircilik projesi uygulanacaktır.

6. Şehir Meydanı Projesi: Hükümet Konağı Alanının Şehre Kazandırılması ve çok katlı yeraltı otoparkı yapılması ile şehir merkezinde park sorunu önemli oranda giderilirken, şehir büyük ve yeşil bir meydana kavuşturulacaktır.

7. Su Deposu Seyir Tepesi: Tepe, şehri yüksekten gören bir eğlendinlen alanına dönüştürülecektir.

8. Mirzan, Yeşilyurt ve Yenimahalle Yerleşimlerinin Kentsel Dönüşüm Projesi: Yer yer yeni yapılaşmanın bulunduğu bu mahalleler Bingöl'ün Kentsel Dönüşüm Alanı olarak değerlendirilecektir.

9. Düzağaç'taki Kuramların Nakli: Düzağaç mevkiinde bulunan bazı kamu kurumlarının taşınması suretiyle mevcut yerler kamu yararına değerlendirilecek (Yeşil, Sosyal ve Ticari Alanlar)

10. Ticari Alanlar: Mevcut Belediye binasının karşısında bulunan alan şehrin sıkışıklığını hafifletecek tarzda yeniden tasarlanarak (Park alanları. Yeşil Alan, Ticari Alan şeklinde) şehrin hizmetine sunulacak.

11. İlçe ve Köy Durakları: Şehir içi trafiği düzenleme/hafifletme amacıyla köy dolmuş durakları uygun noktalara taşınacaktır. 

12. Bingöl Evi Projesi: Geleneksel malzeme ve eşyanın sergi¬lendiği bölümlerin yer aldığı, ticari olarak da geleneksel içecek ve yiyeceklerin sunulduğu bir mekân oluşturulacaktır.

13. Temizlik Projesi: Belediye Halk işbirliği ile Daha Temiz Bir Bingöl kampanyası düzenlenecek. Çöp Kutuları ve Kontey- nerler, ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirilecektir.

14. Suyun Emniyete Alınması Projesi: Kürük içme suyu rezervi yeni kaynaklarla zenginleştirilecek ve Genç ilçesi sınırları içinde alternatif su kaynakları işletmeye alınarak hem merkezin su sıkıntısı giderilecek, hem de şehir ve ilçenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı temin edilmiş olacaktır. 

15. Kardeş Belediye-Kardeş Şehir Projeleri: Teknik ve mali paylaşım açısından katkı sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kardeş şehir veya kardeş belediye protokolleri imzalanacaktır.

16. Çalışan Kadınların Sorunları: İş hayatındaki kadınların mevcut sorunlarını çözmek için projeler geliştirilecektir. (Kreş/Bakımevi vb.)

17. Mahalle Tandırı Projesi: Mahallelerde geleneksel yapıyı bozmadan modern tandırlar halkın hizmetine sunulacaktır. 

18. Engelsiz Şehir Projesi: STK'larla İşbirliği içinde engelli insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal ve kültürel projeler uygulanacak, şehir yaşam alanları bu yönde şekillendirilecek.

19. Entegre Turizm Projesi/Bingöl Festivalleri: Bingöl'ün tanıtımı ve turizmine katkı için sivil toplum kuruluştan ile istişare içinde, festivaller en verimli şekilde yeniden organize edilecektir.

20. Termal Sebze: Meyve Kurutma ve Pazarlama Projesi: Yılın belli dönemlerinde talep fazlası sebze ve meyveler termal kurutma yöntemiyle değerlendirilerek pazarlanması temin edilecektir.

21. Proje Ekibi: Belediyede de profesyonel proje ekibi oluşturularak yerli ve yabancı fonların belediye projelerine aktanlması sağlanacaktır.

22. Kalkınma Ajansıyla İşbirliği: Fırat Kalkınma Ajansı ile işbirliği yapılarak yatırım ve istihdam imkânları oluşturulacak. 

23. Tersine Beyin ve Sermaye Göçü Projesi: Şehrimizin gelişmesi için yurtiçi ve yurtdışında yaşayan Bingöllülerin potansiyelleri harekete geçirilecektir.

24. Yerel Yönetim-Üniversite işbirliği Projesi: Şehri değişik açılardan ele alarak üniversitenin bilgi ve tecrübesini şehre katkıya dönüştürme ve şehirde üretimi arttırıcı çalışmalar yapılacaktır.

25. Şehrin Gelişim Stratejisi Çalıştayı: Düzenlenecek Çalış¬ta/da imar çalışmalarına temel teşkil edecek konular ete alınacak. Bu kapsamda şehir Sosyal, Ekonomik. Kültürel Kır-Kent ilişkisi açısından değerlendirilecek.

26. Öğrenci Sorunlarına Yönelik Projeler: Öğrencilerden gele¬cek fikirler doğrultusunda değişik projeler geliştirilecek hem öğrenci sorunlarına (ekonomik, sosyal, kültürel) çözüm aranacak hem de mevcut potansiyel katkıya dönüştürülecek. 

27. Kültür ve Gençlik Merkezi: Kadınlara ve gençlere yönelik çok yönlü projeler geliştirilerek, merkezlerden daha geniş kesimlerin faydalanması sağlanacak.

28. Gençlik Projeleri: Farklı kurumlarla işbirliği içerisinde gençlere meslek edindirme ve istihdam imkânlarını artırma¬ya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.

29. Planetaryum Projesi: TÜRKSAT'ın sahip olduğu Planetaryumun, Bingöl'deki okullarda gezdirilerek çocuk ve gençler uzay ve uzay bilimlerine farkındalıkları sağlanacaktır. 

Merkezi yönetimin yatırım projelerini takip ve destek özel sektörün istihdama dönük projelerine yerel destek.

bildiğiniz diğer vaatlerini de yorum bırakarak ekleyebilirsiniz....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder